Γνωρίστε τον παρουσιαστή

ΠΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις Πολιτικές, Πολιτισμικές και Κοινωνικές δομές των χωρών της ΝΑ Ευρώπης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διπλωματική εργασία για τη συλλογική οργάνωση των προσφύγων της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από τα καταστατικά των σωματείων του από το 1923 έως το 2014 και υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο ενεργητικό μου έχω συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και την επιμέλεια μουσικών συλλογών ποντιακής παραδοσιακής μουσικής. Η ραδιοφωνική διαδρομή μου ξεκίνησε το 1993 από το Ράδιο Φλώρινα και έκτοτε συνεχίστηκε αδιάλειπτα σε άλλα ραδιόφωνα, κυρίως στην Θεσσαλονίκη όπως το Ράδιο Ακρίτες, με περιεχόμενο αμιγώς και μόνο που εστιάζεται στον ποντιακό ελληνισμό.

X