Πολλά γράφονται για την βιοοικονομία και την πράσινη μετάβαση. Όμως, τι ακριβώς είναι η βιοοικονομία και πώς μπορεί να φανεί καίριας σημασίας στην προσπάθεια ενός ολόκληρου πλανήτη να βρει τρόπους να επιβιώσει, χωρίς να “πληγώνει” πλέον τη γη που μας φιλοξενεί, εξαντλώντας τους πόρους της και μολύνοντας κάθε τι που μας περιβάλλει, ακόμα και το χώμα που πατάμε, τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τα τρόφιμα που δίνουμε στα
παιδιά μας.

Τί είναι η βιοιοκονομία;
Η βιοοικονομία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια οικονομία που επιλέγει να μη χρησιμοποιεί πλέον πόρους όπως τα ορυκτά ή το πετρέλαιο για να παράγει αγαθά και προϊόντα. Αντί για τους παραδοσιακούς πόρους, δηλαδή, η βιοοικονομία στηρίζεται σε ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.

Στόχος της βιοιοκονομίας;
Η απεξάρτηση από πηγές ενέργειας που δεν είναι ανανεώσιμες (φιλικές προς το περιβάλλον) και η βιωσιμότητα (να καλύπτονται, δηλαδή, οι ανάγκες των ανθρώπων του σήμερα, χωρίς να στερεί από τις επόμενες γενιές τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες για εξέλιξη και επιβίωση).
Πλέον, είναι αναγκαία η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με προτάσεις και λύσεις που θα δώσουν μια ανάσα ζωής στον πλανήτη (όπως οι “έξυπνες πόλεις”, η παραγωγή ενέργειας από τα κουκούτσια της ελιάς, η χρήση βιολογικών και ανακυκλώσιμων πόρων για τη δημιουργία προϊόντων, κα), παράλληλα αντιμετωπίζοντας ακόμα και την ανισότητα που υπάρχει στη διαχείριση των πόρων της γης.

Τί ακριβώς είναι το BEAMING;
Το “BEAMING” (The Bioeconomy Excellence Alliance for Stimulating Innovative and Inclusive Green Transition») είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο του προγράμματος HORIZON EUROPE που έχει στον πυρήνα του την συνεργασία και την καινοτομία. Σκοπός του είναι να αποτελέσει μια “γέφυρα” που θα φέρει κοντά τα πανεπιστήμια και τις επιστημονικές ομάδες των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τις κυβερνήσεις, την βιομηχανία της βιοοικονομίας και τους ίδιους τους πολίτες των χωρών της Ευρώπης (ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ανατολικής Ευρώπης και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια), με σκοπό την αντιμετώπιση των εμποδίων που “μπλοκάρουν” την άνθηση της βιοοικονομίας.
Υπάρχει τεράστια γνώση, ικανότητες και καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σήμερα διασκορπισμένη σε όλη την Ευρώπη. Απλά δεν έχει βρεθεί κάποιος να “ενώσει τα κομμάτια” (τις γνώσεις και τις τεχνολογίες των χωρών) και να φέρει κοντά όλα αυτά τα “μυαλά” που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο μας και τον κόσμο του αύριο, σε ένα κοινό τραπέζι.
Το BEAMING κάνει ακριβώς αυτό – γίνεται μια πλατφόρμα επικοινωνίας όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν την βιοοικονομία να “σταθεί” σαν λύση, ενώ παράλληλα να δημιουργηθεί ένα πλάνο με όλες οι αλλαγές που απαιτούνται.

Ποιοί συμμετέχουν στο “BEAMING”;
Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομικών της Βουδαπέστης, στο έργο
«BEAMING» συμμετέχει το/ο:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων
BIOEAST Hub CR
BOKU – Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής
CluBE – το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Educons
Ουγγρικός Οργανισμός Καινοτομίας
Ινστιτούτο Fraunhofer για την Έρευνα Συστημάτων και Καινοτομίας
INCDSB – το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης για τις Βιολογικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια
Sustainable Innovations Europe
Πανεπιστήμιο της Banja Luka
Πανεπιστήμιο του Novi Sad– Γεωπονική Σχολή
Πανεπιστήμιο του Osijek – Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Pannonia ως συνδεδεμένου εταίρου.

Ποιός είναι ο ρόλος του CluBE;
Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος (Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia ή CluBE) συμβάλλει , μεταξύ άλλων, στη διαχείριση του έργου. Με το “BEAMING”, η έρευνα για τη βιοοικονομία και η συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της βιοοικονομίας στη Δυτική Μακεδονία γίνεται κοινός στόχος.
Επιπλέον, το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος συμμετέχει στις εργασίες που αφορούν στην ενίσχυση της κοινής έρευνας για τη βιοοικονομία με έμφαση στην καινοτομία της τετραπλής έλικας, και στην ενίσχυση της συνεργασίας για την έρευνα στον τομέα της βιοοικονομίας, αλλά και στις εργασίες που αφορούν στην ευθυγράμμιση των αποτελεσμάτων του έργου BEAMING με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Έρευνα (European Research Area Policy Agenda) και υποστήριξη πρακτικών αξιολόγησης της έρευνας.
Το CluBE συμβάλλει σημαντικά στη μεταφορά γνώσης, στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και στις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.

X