Το όμορφο βίντεο από το CarvonVal που επιμελήθηκε το ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας, ειδικότητας “μοντέρ οπτικοακουστικών έργων”

X