Στην προμήθεια ενός ακόμα οχήματος το οποίο θα αποτελέσει ακόμα ένα εργαλείο στην προσπάθεια των υπηρεσιών του για βελτίωση της καθημερινότητας, προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας προσθέτοντας στο στόλο του ένα (1) τριαξονικό τράκτορα με πλάκα επικαθήσεως σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, του οποίου το συνολικό συμβατικό κόστος ανέρχεται σε 139.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Πρόκειται για ακόμα μία προμήθεια οχήματος ευρέως διαδεδομένου στη χώρα μας, ικανού για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες θα ωφεληθούν από τη χρήση του.

Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχοντας ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 957/10-08-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», η οποία έχει λάβει κωδικό MIS 5071132 2.

Η δημοτική αρχή Εορδαίας συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης με έργα, παρεμβάσεις και προμήθειες που βελτιώνουν την καθημερινότητα και θα εξασφαλίσουν μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, πάντα με μοναδικό πρόταγμα το όφελος των πολιτών με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Με τον μεθοδικό υλοποιούμενο σχεδιασμό ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υπάρχει ήδη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, κάτι που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής του Δήμου Εορδαίας.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X