Στον ορισμό εκπροσώπων της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων προχώρησε ο Δήμος Αμυνταίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) αποσκοπώντας στην ουσιαστική προστασία των ανηλίκων.

Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα για θέματα που αφορούν το Αμύνταιο και τη Φλώρινα

Κάθε Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των Κοινωνικών Ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν:

α) δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας,

β) δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου ή

γ) λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων αποτελείται από 3 Κοινωνικούς Λειτουργούς υπαλλήλους του “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Αμυνταίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας ΟΠΑ:

Μίσιου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός Tηλ.: 2463350612,

e-mail: [email protected]

Παπατριανταφύλλου Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός Tηλ.: 2386350209,

e-mail: [email protected]

Τζοβάρα Ουρανία, Κοινωνική Λειτουργός Tηλ.: 2386350125,

e-mail: [email protected]

 

X