Σοβαρές αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο φέρνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών, λίγο πριν τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.

Αυτή η κίνηση μάλιστα χαρακτηρίστηκε αιφνιδιαστική από την ΚΕΔΕ και από Δημάρχους όλης της χώρας, η οποία ζήτησε να μην προχωρήσει η διαβούλευση και κατ’ επέκταση η έγκριση του νομοσχεδίου καθώς ο κόσμος της αυτοδιοίκησης φυσιολογικά ασχολείται με τις εκλογές αυτήν την περίοδο.

Δήμαρχοι που μίλησαν στον «Π» σημειώνουν πως κατά πάσα πιθανότητα το αίτημα της ΚΕΔΕ θα γίνει αποδεκτό και τα πάντα θα προχωρήσουν μετά τις εκλογές μιας και πολλές από τις διατάξεις θα ισχύσουν από την 1.1.2024, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων για τις νέες δημοτικές αρχές.

Βασική παράμετρος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι η Κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τη μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού στους Δήμους.

Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου και καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Ταυτόχρονα στις 30/6/2024 καταργούνται και οι σχολικές επιτροπές, ενώ να σημειωθεί πως για κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο καταργείται, ορίζεται ένας επιπλέον αντιδήμαρχος χωρίς όμως την αντίστοιχη αύξηση σε επιστημονικούς συμβούλους ή συνεργάτες.

Η παραπάνω πρόβλεψη ισχύει εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).

  Οικονομική Επιτροπή τέλος

Μία ακόμα σημαντική αλλαγή έρχεται να φέρει η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Όλες οι ασκούμενες αρμοδιότητες περνάνε στη Δημοτική Επιτροπή, στην οποία τον έλεγχο της πλειοψηφίας έχει σαφώς η παράταξη του Δημάρχου.

Συνεδριάσεις λογοδοσίας

Στη ζωή των δημοτικών συμβούλων μπαίνει η «συνεδρίαση λογοδοσίας» η οποία είναι υποχρεωτική ανά δύο μήνες.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται απαρτία.

  Η πενταετία και το Προεδρείο

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται πλέον για θητεία 30 μηνών, καθώς η νέα αυτοδιοικητική περίοδος διαρκεί 5 χρόνια.

Έτσι η εκλογή των νέων Προεδρείων θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου του 2024 και η αντικατάσταση ή νέα εκλογή την 1η Ιουλίου του 2026.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X