Με αφορμή τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» και αφορά στην παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας, η ΕΣΑμεΑ τονίζει σε επιστολή της στον πρωθυπουργό και στο σύνολο της Βουλής των Ελλήνων (η επιστολή επισυνάπτεται):

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, δίνεται παράταση στις συμβάσεις έκτακτου και επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς έως τις 31.12.2024.

Η ΕΣΑμεΑ έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που εργάζονται σε αυτά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά, κρίνεται απαραίτητη η μονιμοποίηση των Συμβάσεων του έκτακτου κι επικουρικού προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Το μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Κ.Π. και η αποχώρηση του επικουρικού προσωπικού, το οποίο στο τέλος του χρόνου κλείνει 4,5 χρόνια εργασίας μέσω Συμβάσεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών.

X