Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης αποφασίζεται:

Α. Τη στένωση λωρίδας της Ε.Ο.  ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ  (Ε.Ο. 3),  όπου  αυτή απαιτείται και ειδικότερα: από τον διπλό Α/Κ Μαυροδενδρίου (από χ/θ 9+800) έως τη διασταύρωση Ποντοκώμης και από τη διασταύρωση Ποντοκώμης έως όριο Αγροκτήματος Πτολεμαΐδας στη χ/θ 16+000 (όπου χ/θ 0 ο κλάδος εξόδου Τ.Κ. Μαυροδενδρίου προς Κοζάνη).

Β. Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος των επεμβάσεων.

Η κυκλοφορία στις οδούς δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται στη  μεν περίπτωση (Α) στο ελεύθερο τμήμα της οδού με αμφίδρομη κίνηση,  για  δε  την περίπτωση (Β) εναλλάξ ανά κατεύθυνση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  (Τυπικά  Σχέδια  ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ  2.1.1 και 2.1.3 αντιστοίχως).
(i) Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν εκτάκτων επεμβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

(ii)           Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση των χρηστών του  οδικού  δικτύου  κάτω  από  οποιεσδήποτε  συνθήκες (ημέρα – νύχτα).

(iii)          Μετά το πέρας των εργασιών τα τμήματα της οδού όπου θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα παραδίδονται στην κυκλοφορία με ιδιαίτερη μνεία στην απόκρυψη στοιχείων της εργοταξιακής  σήμανσης  που  δεν  απαιτούνται  και  απομάκρυνσή  τους από το οδόστρωμα προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση των χρηστών της οδού.

iv) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα  εργοταξιακής  σήμανσης δεν  επιτρέπεται  να  παραμένουν  στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης  θα  πρέπει  να  εκτελεστεί  σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
v) Οι εργασίες θα εκτελούνται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών καθώς επίσης και ημερών που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,  ομίχλη κλπ.).
Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την δημοσίευση της απόφασης αυτής σύμφωνα με το  άρθρο  109  του  Ν.2696/1999  «περί  κυρώσεως  του  Κώδικα Οδικής    Κυκλοφορίας»,    την    τοποθέτηση    σχετικής    σήμανσης    και   για   χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

 

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X