Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α) που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2006 μέχρι σήμερα, τον φετινό Ιούνιο εκτός από τις ακραία υψηλές τιμές θερμοκρασίας που επικράτησαν, χαρακτηρίστηκε και από την απουσία βροχών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ακόμη και σε περιοχές που εκδηλώνονται συχνά βροχοπτώσεις αυτή την περίοδο με βάση την μέση τιμή της περιόδου 2007-2023.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά ύψη βροχής για τον μήνα Ιούνιο σύμφωνα με την μέση τιμή της περιόδου 2007-2023 από 10 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς επίσης και το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής όπως καταγράφηκε για τον Ιούνιο 2024. Παρατηρούμε πως στο κέντρο της Αθήνας δεν έβρεξε καθόλου τον φετινό Ιούνιο (ο Ιούνιος του 2012 ήταν ο τελευταίος μήνας με μηδενική βροχή). Επίσης, ακόμη και σε περιοχές με υψηλές τιμές βροχόπτωσης σύμφωνα με την μέση τιμή της περιόδου 2017-2023, οι βροχές ήταν ελάχιστες.

Πίνακας 1. Μεταβολή του συνολικού μηνιαίου ύψους βροχής για τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με την μέση τιμή της περιόδου 2007-2023 σε 10 μετεωρολογικούς σταθμούς ανα την επικράτεια από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

X