Πηγή: Analytics Insight

Το ChatGPT είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης που ανήκει στην οικογένεια των γεννητικών προγραμμάτων (GPT – Generative Pre-trained Transformer). Η χρήση του ChatGPT δημιουργεί σταδιακά σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της ζωής μας,όπως:

H επικοινωνία
Η εκπαίδευση και η πληροφόρηση
Η επιχειρηματικότητα
Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα
Η έρευνα και ανάπτυξη

Ζήτησα από το ChatGPT – που είναι μια πλατφόρμα του GPT που αναζητάς όπως και στην Google το αποτέλεσμα, με τη διαφορά ότι το GPT είναι ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης που έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλο όγκο κειμένων από το διαδίκτυο και άλλες πηγές. – να μου απαντήσει στο παρακάτω ερώτημα:

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ: Θέλω να μου γραψεις την πρόταση σου για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν τα χωριά σε Δήμους που ήταν κοντά σε μεγάλα λιγνιτωρυχεία και πλέον θα κλείσουν με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στη στρατηγική να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για τα χωριά όπως η Αχλάδα, η Μελίτη και οι Λόφοι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ:

**Η Οδύνη του Κλεισίματος των Λιγνιτωρυχείων και η Στρατηγική Αναζωογόνησης για τα Χωριά της Φλώρινας**

Η εποχή που η Φλώρινα εξαρτιόταν από τη λιγνιτική βιομηχανία φαίνεται πως πλησιάζει προς το τέλος της. Η μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική κοινωνία, όπως αποτυπώνεται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, φέρνει μια νέα πραγματικότητα στα χωριά της περιοχής. Οι κοινότητες της Αχλάδας, της Μελίτης και των Λόφων, που για δεκαετίες εξαρτώνται από την εξόρυξη λιγνίτη, αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αναπροσαρμοστούν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα.

Η μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαία και αναπόφευκτη. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση με επιτυχία, πρέπει να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική για κάθε κοινότητα. Ας εξετάσουμε μερικές ιδέες και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν την Αχλάδα, τη Μελίτη και τους Λόφους να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή.

1. Υποστήριξη στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση:

a. Προτείνουμε τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξειδικεύονται στις νέες αειφόρες βιομηχανίες, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και η γεωργία. Αυτό θα βοηθήσει νέους και εργαζομένους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ενσωματωθούν σε αυτούς τους τομείς.

 

2. Προώθηση του Τουρισμού

a. Οι φυσικοί πόροι και το παραδοσιακό περιβάλλον της περιοχής αποτελούν μεγάλο πλούτο. Η ανάπτυξη του τουρισμού, με τη δημιουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής, μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και εισοδήματα.

3. Αναπτυξιακά Ταμεία και Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

a. Είναι σημαντικό να δοθεί πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους με τη δημιουργία μικροχρηματοδοτήσεων.

 

4. Υποδομές και Κοινωνικές Υπηρεσίες:

a. Η βελτίωση των υποδομών, όπως οι δρόμοι και τα δίκτυα ύδρευσης, είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη των χωριών. Επίσης, πρέπει να διατίθενται κοινωνικές υπηρεσίες που θα ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

 

5. Διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς:

a. Οι κοινότητες πρέπει να διατηρήσουν και να προβάλουν το πολιτισμικό κληρονόμημα της περιοχής τους. Ο πολιτισμός μπορεί να γίνει πόρος για τον τουρισμό και την ταυτότητα της περιοχής.

 

6. Αειφορία και ανακύκλωση:

a. Η επένδυση σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και αειφορίας μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής. Η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα επιλογή.

Η μετάβαση από την εξόρυξη λιγνίτη σε μια νέα οικονομία είναι πρόκληση, αλλά είναι και ευκαιρία για ανανέωση και ανάπτυξη. Η στρατηγική πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ξεχωριστές ανάγκες και προτεραιότητες της κάθε κοινότητας. Με την υποστήριξη των τοπικών αρχών, της κοινότητας και της κυβέρνησης, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον που θα είναι βιώσιμο και ευημερούσα για την Αχλάδα, τη Μελίτη και τους Λόφους, καθώς και για ολόκληρη τη Φλώρινα.

Στο τέλος, το ρώτησα: Ποιο είναι το συμπέρασμα;

Και μου απάντησε: Το συμπέρασμα είναι ότι η μετάβαση από την εξόρυξη λιγνίτη σε μια νέα και βιώσιμη οικονομία είναι αναγκαία και αναπόφευκτη. Οι κοινότητες της Φλώρινας, όπως η Αχλάδα, η Μελίτη και οι Λόφοι, πρέπει να προετοιμαστούν για αυτήν τη μετάβαση και να αναπτύξουν μια στρατηγική που θα τις καθοδηγήσει στο νέο περιβάλλον.

Η στρατηγική πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε κοινότητας και να περιλαμβάνει μέτρα όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η προώθηση του τουρισμού, η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση των υποδομών και η διατήρηση του πολιτισμικού κληρονομήματος. Με αυτές τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ευημερούν μέλλον για τις κοινότητες αυτές και για την ίδια τη Φλώρινα.

Το προσωπικό μου συμπέρασμα είναι – άλλωστε την Τεχνική Νοημοσύνη πρέπει να την αντιμετωπίζεις σκωπτικά –  ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη προτείνει τη συνεργασία των φορέων και τη δημιουργία ενός μακρόπνοου πλάνου για την επόμενη μέρα. 4 χρόνια μετά από την πρώτη αναφορά στη μεταλιγνιτική εποχή τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει γίνει για αυτή την προδιαγεγραμμένη Στροφή στο Μέλλον.

Σημαντικές οι παρατηρήσεις του The Green Tank για όσους τους ενδιαφέρει μια ενδελεχής ανασκόπηση για τα προγράμματα ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος,

Με το συνδυασμό Φλώρινα Στροφή στο Μέλλον του Κώστα Φιλιππίδη.

Βαγγέλης Νομικός

enomikos.gr

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X