Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι και Βοηθοί  Ηλεκτρολόγου από τεχνική εταιρία στην Πτολεμαΐδα.

Αποστολή Βιογραφικών  στο email [email protected]

X