Από την εταιρεία Mammooth, ζητείται Junior Civil Engineer.

Υποχρεώσεις: 

Συμμετοχή στην παρακολούθηση και στον συντονισμό της κατασκευής του Έργου
Εντοπισμός και διαχείριση των κινδύνων του έργου
Διαχείριση και επίλυση καθημερινών ζητημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν στο πεδίο
Προετοιμασία αναφορών σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημέρωση των προϊσταμένων σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
Διασφάλιση ότι η υλοποίηση του έργου γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας
Υποστηρικτικές διεργασίες, αρχειοθέτηση, επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς
Τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών
Ποιοτικός έλεγχος και καταμέτρηση των υλικών κατασκευής
Επικοινωνία με πιθανούς υπεργολάβους και προμηθευτές

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Δομικών έργων
2+ έτη προϋπηρεσία ως Μηχανικός εργοταξίου. Εμπειρία σε κατασκευή Αιολικών ή Φ/Β πάρκων θα εκτιμηθεί
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad
Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων
Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας
Ικανότητα και διάθεση για εργασία τόσο αυτόνομα, όσο και ως μέλος ευρύτερης ομάδας έργου Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
Υπευθυνότητα & συνέπεια

Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές ανέλιξης
Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
Κάλυψη εξόδων κίνησης και εταιρικό αυτοκίνητο
Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας
Διάρκεια Σύμβασης 18 μήνες με μεγάλη πιθανότητα επέκτασης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης Απρίλιος 2024

Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]

X