Από την εταιρεία Mammooth, ζητείται Μηχανικός Πεδίου για εργασία πλήρους απασχόλησης σε φωτοβολταϊκά έργα υπό
κατασκευή στην περιοχή της Κοζάνης.

Υποχρεώσεις: 

Σύνταξη και έλεγχος των λογαριασμών (πιστοποιήσεων) των υπεργολάβων.
Διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών ποιότητας και περιβαλλοντικών προτύπων.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων στον πελάτη για επιβεβαίωση, ότι πληρούν τα τιθέμενα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας.
Τήρηση ημερολογίου και αναλυτικού αρχείου έργου συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων προόδου.
Πρόληψη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.
Έλεγχος της επάρκειας του αποθέματος υλικών.
Συνδρομή στην οργάνωση και επίβλεψη των υπεργολάβων με την καθοδήγηση των προϊσταμένων.
Διαχείριση και έλεγχος παραλαβής υλικών σε όλα τα στάδια κατασκευής και διασφάλιση ποιότητας.
Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου, συνεχής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου.
Έλεγχος και παρακολούθηση στη διαδικασία commissioning του έργου και του Η/Μ εξοπλισμού με την καθοδήγηση των προϊσταμένων.
Επίβλεψη και μετρήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού με την καθοδήγηση των προϊσταμένων.
Κατάρτιση Risk Assessments και Method Statements

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού
2+ έτη προϋπηρεσία ως Μηχανικός εργοταξίου. Εμπειρία σε κατασκευή Αιολικών ή Φ/Β πάρκων θα εκτιμηθεί
Άριστη γνώση σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
Καλή γνώση κατασκευαστικών σχεδίων και δυνατότητα ερμηνείας λεπτομερειών
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad
Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας
Ικανότητα και διάθεση για εργασία τόσο αυτόνομα, όσο και ως μέλος ευρύτερης ομάδας έργου

Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές ανέλιξης
Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
Κάλυψη εξόδων κίνησης και εταιρικό αυτοκίνητο
Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας
Διάρκεια Σύμβασης 18 μήνες με μεγάλη πιθανότητα επέκτασης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης Απρίλιος 2024

Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]

X