Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς (2024-2025) ο Δήμος Γρεβενών κάνει γνωστό ότι οι εγγραφές για την διαμονή, των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης των Γρεβενών, και των σπουδαστών που φοιτούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. στη Μαθητική Εστία του Δήμου Γρεβενών θα ξεκινήσουν από την ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2024
Οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία της Μαθητικής Εστίας από τις 8:00π.μ έως τις 13:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Μαθητικής Εστίας (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη)
Τηλέφωνο επικοινωνίας :2462083241
Αρμόδιοι υπάλληλοι :Γκόλιας Αναστάσιος & Βαρβάτος Ευάγγελος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στη Μαθητική Εστία είναι:
1.Αίτηση υπογεγραμμένη από το γοννέα ή τον κηδεμόνα.
2.Βεβαίωση εγγραφής από το Γυμνάσιο – Λύκειο, ή το Ι.Ε.Κ.
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
4.Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομέιο.
5.Φ/Α του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ των γονέων.
6.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
7.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αποδοχής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών.

 

X