Αποχωρεί (προσωρινά;) από τη θέση του διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Εορδαίας ο Αστυνόμος Α’ Σπύρος Τάσιος, ο οποίος επιστρέφει στην οργανική του θέση στο Αστυνομικό Τμήμα Πτολεμαΐδας σύμφωνα και με την απόφαση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τις μεταθέσεις / αποσπάσεις.

Θεωρητικά θα αναλάμβανε ο προηγούμενος Διοικητής, επίσης Αστυνόμος Α’ Παναγιώτης Αβραμίδης ο οποίος όμως απέχει από την Υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας την οποία έχει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου λόγω ζητήματος υγείας που αντιμετώπισε.
Προσωρινά από χθες, χρέη διοικητή θα ασκεί ο Αστυνόμος Β’ Κωνσταντίνος Παπουλίδης.

Εν τω μεταξύ, έχει υποβάλει αίτηση θεραπείας της απόφασης (ένσταση πρακτικά) ο Σπύρος Τάσιος. Συνεπώς είναι πιθανή η εκ νέου τοποθέτησή του στο τμήμα της Τροχαίας, και άρα η ανάληψη από τον ίδιο των καθηκόντων του Διοικητή. Η αίτηση αυτή αναμένεται να εξεταστεί εντός του Ιουλίου. Ανάλογα με την πορεία της αίτησης αυτής Αλλά και της υγείας του Παναγιώτη Αβραμίδη, θα κριθεί Και ποιος θα είναι Διοικητής του Τμήματος τροχαίας από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Δεν είναι απίθανη σύμφωνα με κάποιους, η μετακίνηση αλλού Αξιωματικού που θα αναλάβει τη διοίκηση του Τμήματος προσωρινά, εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

X